Opphav

OPPHAV blir en scenetekst på vers for figurteater, der hovedaktørene er mikroorganismer. Sceneteksten skrives av Amalie Olesen i samarbeid med Ellen Jerstad. Med seg har de tre figurførere fra kompaniet The Krumple. Prosjektet springer ut av en fascinasjon for mikrobiologiens strukturer, livssykluser og estetikk. OPPHAV blir ikke en naturvitenskapelig gjengivelse, men en kreativ granskning av kroppens teater, og historiene gjemt i de minste bestanddelene av mennesket. Vi ønsker å forske i reverserte størrelsesforhold og maktforhold mellom mikrober, mennesker og planeten.

Hvordan samarbeider mikrober og mennesker? Hvem er avhengig av hvem, og hvem tjener den andre? Er mennesket et fartøy for mikroorganismer, eller jordens parasitter?
 

Fjerde dag i dette tekstlaboratoriet inviterer vi til arbeidsvisning 19. mai kl. 14:00 på Dramatikkens Hus.

Mai 2017 skal forprosjeket i gang på Dramatikkens Hus. Målet er å produsere en scenetekst i løpet av våren.

Medvirkende:

Scenetekst: Amalie Olesen

Scenetekst/regi: Ellen Jerstad

Figurfører/skuespiller: Oda Kirkebø Nyfløtt, Jo Even Bjørke & Vincent Vernerie.

Scenograf: Amanda Baum Olesen

Produsent/dramaturg: Andrea Skotland

Dramaturg gjennom Dramatikkens Hus: Morten Cranner

Faglig rådgiver, biolog: Camilla Botnevik

Bacteria are not half-hewn but fully living and evolved beings that have been thriving for more than 3500 million years. The greatest chemical inventors in the history of the Earth, they are not ‘just germs.’ Because of the conservative material nature of reproducing life, bacterial cells retain clues to the chemistry of Earth’s surface as it existed in the remote past. ... bacteria were the first to breathe oxygen and to swim. And they are also our relatives, which probably explains why we submit bacteria to such slander. (Myra Hird)