Om OSS

Øyteateret utvikler, produserer og fremfører scenekunst basert på nyskrevet dramatikk, fortellinger, folkeeventyr eller mytologi. Vi er et turnerende teater, som reiser ut og spiller på blant annet gallerier, skoler, festivaler, og øyene i Oslofjorden. Hovedmålgruppen vår er barn og unge. Gjennom vårt teaterarbeid vil vi bidra til et inkluderende og bærekraftig samfunn ved å styrke barn og unges identitet knyttet til kultur- og naturforståelse. Vi er et felleskap av teatermakere med spisskompetanse innen figurteater, teatervitenskap og fortellerkunst. Øyteateret har også medlemmer med arbeider innen visuell kunst, musikk, tekst, juss og økofilosofi, som bidrar med verdifull kompetanse.

 

Styret

Agnes Lindberg (styreleder), Knut Alfsen, Kate Pendry, Annelie Ott, Andrea Skotland, Ellen Jerstad, Martin Lee Mueller (vara).

Medlemmer

Ida Frisch, Eirik Fagerheim Kalsås, Ellen Jerstad, Andrea Skotland, Pierrick Lefevre, Marianne Ek Hagen, Helge Heikkilä, Ilker Dursun.