OPP

OPP er en workshoprekke for enslige mindreårige flyktninger utført på fire mottak i Norge.

I 2016 hadde vi med oss en teaterpedagog, en sirkusartist, en barnevernspedagog og en kunstner og gjennomførte ulike prosjekt med ungdommene.
Vi lagde musikkvideo, enkle teatervisninger og jobbet med fortellinger og enkel psykoedukasjon.

Vi har møtt ressurssterke og engasjerte ungdommer som har imponert oss kraftig! Vi gleder oss over å ha fått støtte fra UDI en sesong til, og vil i 2017 jobbe med en ny workshoprekke på to ulike mottak på østlandet.

Kontaktpersoner for prosjektet: idafrischg@gmail.com og eivorland@gmail.com