HAVETS STEMME

Havets Stemme er en forestilling av og med forteller Marianne Ek Hagen og musiker Marte Røyeng. Fortellinger fra nordlige kystområder blir formidlet på nordnorsk, innpakket i et lydbilde av mandolin og sang. Fortellingene som formidles er tradisjonelle eventyr og myter fra kystområder. Publikum møter draugen, marmæler, selkvinner og andre mystiske vesen som finnes i havet. Forestillingen handler om havets store krefter satt opp mot menneskelig vilje. Intensjonen er å skape undring, ærefrykt og ny innsikt om havets betydning for oss - før og nå. Den har flere lag og appellerer dermed til en bred målgruppe, men er spesielt egnet for barn og unge. Forestillingen ble i Oslo, Hamar og på Borg og Røst Lofoten i løpet av 2016.

 

MARIANNE EK HAGEN - forteller

MARTE RØYENG - musiker

INGRID NORDAHL - design

 

Foto: Ingrid Nordahl

Mer musikk av Marte Røyeng finnes på soundcloud her: